PyCon Thailand 2021

Bangkok, Thailand June 19, 2021, June 20, 2021

https://th.pycon.org/
Tags: Python, Pycon, Machine learning, Big data, Iot, Aiot, Micropython, Fintech, Web

CFP closes at  April 15, 2021 21:05 UTC
  (Local)

PyCon Thailand 2021

Due to the Covid-19 pandemic, PyCon Thailand 2020 has been cancelled. We are now planning PyCon Thailand 2021.

PyCon Thailand was a resounding success in 2018 and 2019.

We are, therefore, delighted to invite you to PyCon Thailand 2020.

หลังจากได้รับผลตอบรับกับงาน PyCon Thailand ในปี 2018 และ 2019 เป็นอย่างดี ในปีนี้เราจึงอยากจะเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของงาน PyCon Thailand 2020!

The conference will take place in Bangkok on June 20th and 21st 2020. The conference theme is: “Our Python. Our Future!” There will be 2 days of talks, as well as workshops set on Friday June 19th 2020. We accept talks in both English and Thai.

We need your proposals for talks or workshops to make this conference a success.

“งาน Conference จะจัดตั้งแต่วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2563 ภายในธีมที่ชื่อว่า “Our Python. Our Future!” นอกจาก 2 วันนี้แล้ว ก่อนวันงานในวันศุกร์ที่ 19 เราจะมี Workshop เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา Python ซึ่งเราจะเปิดรับหัวข้อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และทำให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ”

CFP Description

PyCon Thailand 2020: Call for papers

We need your proposals for talks or workshops to make this conference a success.

เราต้องการการเสนอหัวข้อไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย (Talk) หรือ Workshop เพื่อให้ Conference นี้สำเร็จลุล่วงไปได้

CFP Description: Who Should Submit a Proposal? ใครควรจะส่งการเสนอหัวข้อ?

You. Your friends. Your friends’ friends. Anyone with any level of Python knowledge is a candidate for a great topic at this conference. We want talks in Thai and English. We want speakers who live in Thailand, Southeast Asia and anywhere around the world. We want to put on the most interesting conference we can and we do that with your help.

คุณ เพื่อนของคุณ เพื่อนของเพื่อนของคุณ หรือใครก็ตามทั้งในไทยหรือจากทุกมุมโลก ที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษา Python สามารถส่งหัวข้อเข้ามาได้ โดยหัวข้อนั้นสามารถเป็นได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพราะเราอยากจะให้ Conference น่าสนใจมากที่สุด และเราจะทำไม่ได้เลยถ้าขาดคุณไป

Whether you got started with Python last month or you’ve been around for 20 years, we think you’ve got something to share. The Python community is stronger than ever and we’re still reaching new areas, new industries, and new users.

ไม่ว่าคุณเพิ่งจะเริ่มเขียน Python มาได้ไม่นานหรือมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี เราเชื่อว่าคุณต้องมีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันในมุมของคุณ หรือความรู้ในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ซึ่งการแบ่งปันนี้เป็นกลไกสำคัญให้ชุมชนนักพัฒนาภาษา Python เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

Be a part of growing Python by helping us change the future, Our Python Our Future!

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งการชุมชนนักพัฒนาภาษา Python มาช่วยเปลี่ยนอนาคตไปด้วยกัน มาร่วมกันสร้างอนาคต Python ของเรา

Speaker Benefits ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นผู้บรรยาย

PyCon has a strong tradition of being a conference of peers and as such, everyone pays, even speakers. However all speakers will only have to pay the early bird price. If you are able to pay for a full registration, then please consider doing so. This is a volunteer led conference and all funds will go back to the event.

PyCon มีประเพณีที่เป็นจุดแข็งมาอย่างยาวนานในการเป็น Conference เพื่อทุกคนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานหรือผู้บรรยายก็ต้องจ่ายค่าเข้าร่วมงานด้วยกันทั้งหมด อย่างไรก็ตามผู้บรรยายจะได้รับสิทธิพิเศษในการจ่ายค่าเข้าร่วมงานในราคา early bird ถ้าคุณสามารถที่จะจ่ายค่าเข้าร่วมงานในราคาเต็มได้เราก็ยังอยากให้คุณทำเช่นนั้นอยู่เพื่อเป็นการสนับสนุนงาน Conference ต่อไปในอนาคตโดยรายได้จากการขายบัตรเข้าร่วมงานสุดท้ายจะกลับมาที่งานอยู่ดี

Speakers will be treated to a dedicated welcome party and will receive a gift. The conference will have a “Green Room” reserved for speakers and staff.

ผู้บรรยายจะมีสิทธิเข้าร่วมงานปาร์ตี้พิเศษและรับของที่ระลึก นอกจากนั้นใน Conference ยังมีห้องรับรองสำหรับผู้บรรยายและผู้จัดงานไว้พักผ่อนแบบส่วนตัวอีกด้วย

Which Topics Are Suitable? “หัวข้อแบบไหนบ้างที่จะเหมาะสมกับงาน?

Remembering the conference theme: “Our Python. Our Future!”, suitable topics include, but are not limited to

สำหรับธีมของงานครั้งนี้ คือ ““Our Python. Our Future!”” เราจึงได้รวบรวมหัวข้อต่างๆ เหล่านี้ไว้ให้ แต่ก็ไม่ได้จำกัดเพียงแค่หัวข้อเหล่านี้เท่านั้น

 • Machine Learning / Artificial Intelligence / การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์
 • Big Data / Pandas / Jupyther
 • Fintech / Quantitative Finance
 • eEnergy / Social Impact / การรับใช้สังคม
 • Blockchain
 • Web Development / การพัฒนา Web
 • System Administration / DevOps / ผู้ดูแลระบบ
 • Libraries and Extensions / ชุดคำสั่งหรือส่วนเสริม
 • Python in Education, Science and Maths / Python สำหรับการเรียนรู้, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 • Business and Scientific Applications / การใช้งานทางธุรกิจหรือทางด้านวิทยาศาสตร์
 • Embedding and Extending Python / การพัฒนาส่วนต่อขยายของภาษา Python
 • Game Programming / เกมโปรแกรมมิ่ง
 • GUI Programming / GUI โปรแกรมมิ่ง
 • Network Programming / เนทเวิร์คโปรแกรมมิ่ง
 • Testing and Development Tool Chains / เครื่องมือสำหรับการทดสอบและพัฒนา
 • IoT / อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • Project Best Practices / Best practice สำหรับโปรเจค
 • Python Implementations: IronPython, Jython, PyPy, Stackless and MicroPython / ภาษา Python ในรูปแบบต่างๆ เช่น IronPython, Jython, PyPy, Stackless และ MicroPython

You are probably doing something more interesting to others than you know. So, go ahead, submit a proposal!

คุณอาจจะมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าหัวข้อเหล่านี้ที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร เพราะฉะนั้นส่งหัวข้อเข้ามาเลย!

What Talk Types Are Needed? / หัวข้อประเภทไหนที่เราต้องการ?

Your talk should fit into a 45 minutes time slot, including time for questions at the end. Please include as much detail about your talk as you can in the proposal. Reference to possible slides would be useful.

หัวข้อการบรรยาย มีเวลาให้ 45 นาที รวมเวลาสำหรับถามตอบตอนท้ายแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ใส่รายละเอียดมากที่สุดที่จะใส่ได้ในการเสนอหัวข้อที่ส่งเข้ามาด้วย แล้วยิ่งถ้ามี Reference ด้วยก็ยิ่งดี

For workshops, we expect you to be able to lead Python attendees through a 1 hours or more workshop. Those attending will expect a hand on introduction to some new technologies, library or skill.

สำหรับหัวข้อที่เป็น Workshop เรามีเวลาให้ 1 ชม. ซึ่งอยากจะให้ผู้เข้าร่วม Workshop ได้ลงมือทำกันจริงๆ ซึ่งหัวข้อจะเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ไลบรารี่ที่ใช้ หรือความสามารถต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Python

Proposal Selection Process / ขั้นตอนการคัดเลือกหัวข้อที่ส่งเข้ามา

Selecting the proposals to include in the conference is complex, involving a selection committee, and several meetings. We take this process as seriously as we respect and value the effort that every submitter has made in preparing their proposal.

เนื่องจากเราตระหนักถือการลงแรงในการเขียนหัวข้อที่ส่งเข้ามา วิธีการคัดเลือกหัวข้อของเราจึงค่อนข้างที่จะจริงจัง เรามีคณะกรรมการ และมีการประชุมหลายครั้ง เพื่อที่จะได้ใช้เวลาพิจารณาหัวข้อที่ส่งเข้ามาอย่างละเอียดรอบคอบ

After you submit a proposal, we may reach out to you to request more information. In some cases, if we consider your proposal as outstanding, you might be accepted before the end of the submission period.

หลังจากที่ส่งหัวข้อเข้ามาแล้ว เราอาจจะติดต่อกลับไปขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีบางกรณีที่เราคิดว่าหัวข้อที่ส่งเข้ามาเป็นที่สนใจของคณะกรรมการของเราเป็นอย่างมาก หัวข้อนั้นๆ อาจจะได้รับการตอบรับก่อนจะหมดช่วงเวลาส่งหัวข้อก็เป็นได้

Once you have received the acceptance notification, you will need to confirm that you will attend the conference. After that you will have to buy a “Speaker Ticket” for the conference. Only then will your talk be considered for scheduling.

ในกรณีที่หัวข้อของคุณผ่านการคัดเลือกให้มาพูดแล้ว คุณจะต้องยืนยันว่าคุณจะเข้าร่วมงาน และจะต้องซื้อตั๋วประเภท ““Speaker Ticket”” ก่อน แล้วหลังจากนั้นแล้วเราถึงจะลงเวลาในตารางให้

So, in short the process is

* Submit a proposal
* Dialogue with the reviewers (in certain cases )
* If/When accepted, confirm
* Buy your ticket

สรุปขั้นตอนแบบย่อๆ คือ

* ส่งหัวข้อ
* พูดคุยกับคณะกรรมการ (ในบางกรณี)
* ถ้าหัวข้อได้รับการตอบรับ ให้ยืนยันกลับมาทางเรา
* ซื้อตั๋ว

How to write a great proposal / วิธีเขียนการเสนอหัวข้อที่ดี

If you’re looking for some advice, tips or suggestions for writing a great proposal, PyCon AU have two great articles

ถ้าอยากหาคำแนะนำ หรือเคล็ดลับ สำหรับการเขียนการเสนอหัวข้อ ให้ลองดูบทความ 2 บทความจากงาน PyCon AU ด้านล่างนี้

*PyConAU Talk proposal Tip *PyConAU Detailed proposal help

If you would like feedback on your proposal Kindly submit your questions via Papercall.io messaging system..

ถ้าอยากให้เราอ่านและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อของคุณ​ ให้ส่งคำถามผ่านทางระบบ Papercall.io

Financial Assistance / การช่วยเหลือทางการเงิน

It is best that you consider that there will be no financial assistance. There will be a financial assistance budget, but only scheduled talks will be considered for
Assistance. You can contact us regarding your needs after you have purchased your ticket. Bear in mind that financial assistance is for people who really need it. If you are financially independent, kindly help us by covering your own expenses so as to allow others to attend.

โดยปกติแล้วทางทีมงานจะไม่มีการช่วยเหลือทางการเงินใดๆ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน แต่จะมีงบประมาณบางส่วนสำหรับหัวข้อที่ได้ถูกคัดเลือกไว้แล้ว สำหรับผู้เข้าร่วมงานปกติคุณสามารถลองติดต่อทีมงานมาให้เราพิจารณาได้ อย่างไรก็ดี เราอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ว่าการช่วยเหลือทางการเงินนี้เราจะให้สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

Speak at PyCon Thailand 2021!
View Code of Conduct