CFP closed at  February 02, 2024 23:00 UTC
  (Local)

FlowCon Nederland 2024, dé conferentie gewijd aan de ‘flow van waarde binnen organisaties’, nodigt gepassioneerde professionals uit om hun kennis, inzichten en best practices te delen als spreker op ons podium.

Waarom jouw bijdrage belangrijk is:

 • Maak Impact: deel jouw expertise en maak impact door anderen te inspireren met jouw verhalen en strategieën.

 • Netwerken: verbind met gelijkgestemde professionals en bouw waardevolle relaties op binnen ons groeiende netwerk.

 • Zichtbaarheid: vergroot je zichtbaarheid als thought leader in jouw vakgebied en draag bij aan de groei van best practices binnen de industrie.

 • Inspiratie: laat je inspireren door andere experts en ontdek nieuwe benaderingen die de ‘flow van waarde’ binnen organisaties bevorderen.

Doelgroep

De doelgroep voor FlowCon Nederland 2024 wordt primair gevormd door managers en secundair door andere professionals en belanghebbenden. Deze managers zijn betrokken bij de sturing van beweging, optimalisatie van werkprocessen en de implementatie van flow-gerelateerde concepten binnen de organisatie. We richten ons daarbij op de volgende doelgroepen:

 • Managers en Leiders: Managers en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor teams, afdelingen of organisaties, die geïnteresseerd zijn in het implementeren van flow-concepten voor verbeterde prestaties.

 • Middenmanagement: Managers die teamleiders, afdelingshoofden en supervisors zijn. FlowCon biedt mogelijkheden voor leiderschapsontwikkeling, effectieve teamcoördinatie en het begrijpen van de impact van flow binnen teams en afdelingen.

 • Innovatie Managers: Managers belast met innovatie en bedrijfsontwikkeling. FlowCon kan inspiratie bieden voor het bevorderen van een innovatiecultuur en het integreren van waardecreatie in het innovatieproces.

 • Verandermanagers: Professionals die betrokken zijn bij organisatorische veranderingen en transformaties. FlowCon kan strategieën en methodieken aanreiken om effectief leiding te geven aan en te navigeren door veranderingsprocessen.

 • Stakeholders in Organisatorische Verandering: Personen die betrokken zijn bij strategische besluitvorming, bedrijfstransformatie, en het beïnvloeden van de bedrijfscultuur.

 • Coaches en Consultants: Coaches en consultants die expertise hebben op het gebied van verandermanagement, bedrijfstransformatie, en het creëren van een cultuur die de flow van waarde bevordert.

Het is belangrijk om te benadrukken dat met name de aandacht voor en de diversiteit in managementniveaus de conferentie verrijkt door verschillende perspectieven en behoeften een plek te geven. Het onderscheidt zich daarmee ook van andere congressen. Daarom is FlowCon een inclusief platform dat relevant is voor verschillende managementlagen binnen organisaties.

CFP Description

Wij verwelkomen voorstellen over diverse onderwerpen, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • Strategisch Leiderschap: Deel jouw vernieuwende inzichten, ervaringen en strategieën voor strategisch leiderschap op operationeel, tactisch en strategisch niveau in relatie tot het creëren van flow.

 • Beweging, Cultuur en Transformatie: Bespreek hoe je succesvolle cultuurverandering en transformatie binnen jouw organisatie hebt gerealiseerd. Hoe leid je teams effectief door veranderingen en onzekerheid? Hoe creëer je beweging en stuur je verandering? Deel jouw strategieën voor leiderschap in dynamische omstandigheden.

 • Data en technologie: Deel jouw ervaring met het inzetten van data en/of technologie bij het optimaliseren of faciliteren van flow in een organisatie of een systeem.

 • Wendbare strategie: Geef inzicht in hoe organisaties zorgen dat ze nu in toekomst relevant blijven. Hoe blijven ze innovatief? Wat is de toekomst van organisaties in relatie tot wendbaarheid, waardecreatie en flow en wat betekent dit voor de toepassing van lean en agile frameworks en managementpraktijken?

 • Optimalisatie en operatie: Deel best practices voor het optimaliseren van (werk)processen om de flow van waarde voor jouw klant, teams en organisatie te maximaliseren.

 • Mindset en focus: Hoe kom je in de flow? Wat hebben teams nodig om een ‘sustainable pace’ te houden in een dynamische omgeving? Deel jouw inzichten in de relatie tussen mindset en flow in organisaties en systemen.

Doe mee aan FlowCon Nederland 2024! We kijken ernaar uit om jou te verwelkomen op ons podium en samen de ‘flow van waarde’ te verkennen.

Attendees (2)